drukuj

Test trzecioklasistów 2013 Operon (wyniki, odpowiedzi)

Test trzecioklasistów 2013 Operon (wyniki, odpowiedzi)

Fot. sxc.hu

W czwartek, 14 marca uczniowie podstawówek napiszą test trzecioklasisty Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Sprawdź odpowiedzi.
Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów 2013 z OPERONEM odbędzie się w czwartek, 14 marca. Sprawdzian trzecioklasisty to pierwszy egzamin przygotowany na tym etapie edukacji. Badanie umiejętności trzecioklasistów ma dostarczyć informacje na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki. Test rozpocznie się o godz. 9.00 i trwa 90 minut. 

TEST TRZECIOKLASISTY 2013 OPERON 14 MARCA

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty składa się z dwóch testów. Jeden dotyczy języka polskiego, a drugi matematyki. Czas na wypełnienie każdego z testów to 45 minut. Pomiędzy sprawdzianami przewidziane jest 15 minut przerwy.

Test trzecioklasistów 2013 Operon (wyniki, odpowiedzi) 


CEL BADANIA

Podstawowym celem Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów jest umożliwienie szkołom otrzymania dodatkowych informacji o poziomie wiadomości i umiejętności posiadanych przez ich uczniów kończących klasę trzecią oraz materiałów mogących stać się podstawą do refleksji nad sposobem funkcjonowania szkoły i sposobami doskonalenia jej codziennej praktyki. Cel ten zostanie zrealizowany przez:

 • przekazanie wszystkim zgłoszonym do badania szkołom profesjonalnych narzędzi – testów z języka polskiego i z matematyki pozwalających uczniom na zaprezentowanie umiejętności zdobywanych podczas codziennej nauki w szkole, na zastosowanie posiadanej wiedzy w sytuacjach nietypowych oraz na wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami;
 • dostarczenie tym szkołom, które prześlą informacje o uczniowskich rozwiązaniach zadań, raportów na temat osiągnięć poszczególnych uczniów, klas i szkoły umożliwiających m.in. wnioskowanie o problemach z opanowaniem wiedzy w poszczególnych obszarach przez uczniów oraz o ich szczególnych predyspozycjach i możliwościach a także dokonywanie porównań wyników w obrębie szkół o podobnej lokalizacji, czy wszystkich szkół biorących udział w badaniu;
 • opublikowanie ogólnopolskiego raportu zawierającego opis wyników badanej populacji trzecioklasistów oraz wskazania, jak interpretować wyniki uczniów, klas i szkół i jak wykorzystywać je w planowaniu pracy dydaktycznej;
 • udostępnienie po trzech latach kalkulatora EWD, który umożliwi zestawienie wyników badania trzecioklasistów z ich wynikami ze sprawdzianu pozwalające dyrektorom szkoły na policzenie Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli efektywności pracy w klasach 4-6 dla swojej szkoły.

Testy OBUT badają umiejętności z Podstawy programowej kształcenia ogólnego, m.in.:

 • zapisane w celach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • wymienione jako najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:
 • czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (...),
 • myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych,
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (...), zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 • wymienione jako treści nauczania edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej na I etapie kształcenia.

Sprawdź wyniki i arkusze testu trzecioklasisty z 2011 r.: 


Arkusze z pytaniami 

Klucz prawidłowych odpowiedzi

Kartoteka sprawdzianu  

Sprawdź jak wyglądał próbny test trzecioklasisty 2010: 

Arkusze z pytaniami 

Klucz prawidłowych odpowiedzi 

Kartoteka sprawdzianu


Zdjęcia

 • Test trzecioklasistów 2013 Operon (wyniki, odpowiedzi)
redakcja
Autor:redakcja

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze
janek24
janek24 czw., 2013-03-07 17:04

Januszek

Cześć, tutaj możecie pobrać test trzecioklasisty 2013 z Operonem, pytania + odpowiedzi. Zapraszam serdecznie:
http://hostujmy.pl/download/23472/GQwYmI

Adamzz
Adamzz pt., 2013-03-08 00:16

Test trzecioklasistów

Hej, pobierzcie cały test trzecioklasisty z Operonem, są wszystkie pytania razem z odpowiedziami: http://hostujmy.pl/download/23725/zg3NTE

Adamzz
Adamzz pt., 2013-03-08 00:20

Hej, pobierzcie cały test

Hej, pobierzcie cały test trzecioklasisty z Operonem, są wszystkie pytania razem z odpowiedziami: POBIERZ TEST

Adamzz
Adamzz sob., 2013-03-09 12:06

Odpowiedzi !

Hej, pobierzcie cały test trzecioklasisty z Operonem 2013, są wszystkie pytania razem z odpowiedziami: http://hostujmy.pl/download/23725/zg3NTE